Nieuw op EMIS

10/8/2018

Op 30 juli 2018 heeft de firma Smet-Daldrup de derde boring op de Balmatt-site in Mol-Donk succesvol afgerond. De put heeft een lengte van maar liefst 4 905 m en is tot op een verticale diepte van 4 235 m geboord. 

10/8/2018

In een gepubliceerde uitspraak heeft de Wereldhandelsorganisatie de klacht van Rusland dat de energiebeleidsmaatregelen van de EU onverenigbaar zijn met de multilaterale handelsregels, op de meeste punten afgewezen.

8/8/2018

De gewassen kreunen onder de aanhoudende hitte en droogte. Op de velden waar ze minder goed groeien, blijft vaak nog veel nitraat in de bodem achter. Dat heeft gevolgen voor de traditionele zomer- en najaarsbemesting.

8/8/2018

De invoer van hout dat gekapt werd in Myanmar kan tot op vandaag nog altijd quasi onmogelijk gebeuren conform de eisen van de Europese Houtverordening (EU) nr. 995/2010 (beter bekend als EUTR). Dit zal waarschijnlijk ook in de nabije toekomst nog het geval zijn. De FOD VVVL voelt zich in deze context genoodzaakt om actie te ondernemen en het plaatsen van risicovol hout uit Myanmar op de Belgische markt te voorkomen. 

7/8/2018

The world is at risk of entering “hothouse” conditions where global average temperatures will be 4-5 degrees Celsius higher even if emissions reduction targets under a global climate deal are met, scientists said in a study.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving