Nieuw op EMIS

27/9/2019

Bij het bepalen van het referentiepercentage vanggewassen, werd geen rekening gehouden met de inzaaidatums van de vanggewassen in het verleden. ​​Daardoor werd de referentie voor het inzaaien van vanggewassen bij veel landbouwers te hoog ingeschat. De Mestbank past het referentiepercentage later dit jaar aan, door een correctiefactor toe te passen.

26/9/2019

Vanaf vrijdag 1 november kunnen mensen die onvoldoende geld hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden, opnieuw een minimum aardgaslevering aanvragen bij het OCMW van hun gemeente, net zoals de voorbije jaren. 

25/9/2019

Om de waterkwaliteit te verbeteren zet MAP 6 onder meer in op de gerichte inzaai van vanggewassen en het oordeelkundiger bemesten in de gebieden met een slechte waterkwaliteit. 

24/9/2019

In het Blankaartbekken wordt een nieuw, hoger waterpeil ingesteld. Daarvoor plaatste de VMM een nieuw pompstation op de Stenensluisvaart. In het opwaarts gelegen stroomgebied van de Engelendelft blijven de huidige peilen behouden. Zo kunnen we zowel voor het natuurgebied als voor de landbouwzone een gepast peilbeheer garanderen.

24/9/2019

Incentives to promote fuel-efficient cars have not always resulted in expected emission reductions, due to the growing gap between real-world and type approval emissions. However, according to a new European Environment Agency (EEA) briefing, incentives that boost the uptake of electric vehicles considerably reduce greenhouse gas and air pollutant emissions. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

11/10/2019