Nieuw op EMIS

15/12/2004
Hier kan u lezen in welke situaties een planologisch attest voor uw onderneming een uitkomst kan bieden. We leggen uit wat een planologisch attest nu precies is. En ook belangrijk : u leest ook wat een planologisch attest niet is.
13/12/2004
Bij het begin van een nieuwe regeerperiode dienen de leden van de Vlaamse Regering hun beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Deze beleidsnota's geven de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer.
13/12/2004
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SERV. De SERV is de overleg- en adviesraad van de Vlaamse sociale partners. De SERV adviseert over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze worden betrokken.
10/12/2004
Vlaamse Regering in kort bestek - 10 december 2004
10/12/2004
Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, stemde de Ministerraad in met de nieuwe samenstelling van de Nationale Klimaatcommissie.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2018