Nieuw op EMIS

16/3/2018
De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimelijke Ordening wijzigt. Het is de bedoeling om de waterregelgeving die tot het beleidsdomein Omgeving behoort te coördineren en samen te voegen.
16/3/2018

Details are taking shape for the LIFE programme’s 2018 Calls for Proposals. A provisional calendar for the call for proposals publication is now available online. 

16/3/2018
Na advies van de SARO en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse bepalingen van haar decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt.
16/3/2018

Vorig jaar kwamen er in Vlaanderen 41.296 nieuwe zonnepaneleninstallaties bij. Na de grote terugval in 2013, heeft de Vlaming zonne-energie duidelijk terug in de armen gesloten. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Voor dergelijke cijfers moeten we teruggaan tot in 2012. Een dikke proficiat aan de burgers die fantastische inspanningen leveren voor onze omslag naar hernieuwbare energie!’

16/3/2018
Een van de uitgangspunten van de Vlaamse Energievisie is dat de energietransitie het product moet zijn van een intensieve samenwerking tussen de bevolking, ondernemingen en de overheid.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2018