Nieuw op EMIS

12/5/2005
In een gezamenlijk advies tonen MiNa-Raad en SERV zich voorstander van het concept integrale milieuvoorwaarden. Toch voldoen het regelgevend kader noch de uitwerking in twee pilootpakketten voor garages en schrijnwerkerijen om deze onverkort in werking te laten treden. Bijkomende stappen zijn noodzakelijk om tot een goed werkend systeem te komen.
11/5/2005
De VREG heeft op de persconferentie van 11 mei 2005 haar Jaarverslag 2004 voorgesteld.
10/5/2005
Het uitvoeren van de Europese emissie-eisen leidt tot forse vermindering van uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland. Maar door de specifieke situatie in Nederland is dat niet genoeg om te voldoen aan de milieukwaliteitseisen die de Europese Unie stelt. Dat blijkt uit de Milieubalans 2005.
9/5/2005
Het Pesticidendecreet verplicht de Vlaamse openbare besturen om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen definitief af te zweren tegen 2015. Om die overgang goed voor te bereiden, organiseert de Vlaamse overheid in de maand mei regionale open dagen.
4/5/2005
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2018