Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

16/10/2019

Europe’s air is getting cleaner but persistent pollution, especially in cities, still damages people’s health and the economy. The European Environment Agency’s (EEA) new analysis on air quality shows that exposure to air pollution caused about 400,000 premature deaths in the European Union (EU) in 2016. 

15/10/2019

Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden. 

14/10/2019

We verwelkomen Vanderauwera Erik in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Energie studies, energie optimalisatie, PFC-contracting, Esco, Gebouwmonitoring,Metering,

14/10/2019

In Leuven werd de vistrap geopend, sluitstuk van het nieuw aangelegde Sluispark. Dankzij deze vistrap kunnen vissen nu stroomopwaarts zwemmen rond de stuw in de 4de Dijlearm en de boven- en zijlopen van de Dijle bereiken om er te paaien en op te groeien.

14/10/2019

Op vrijdag 11 oktober vierden de Noordzeelanden in Bonn (Duitsland) hun 50-jarige samenwerking. In het kader van het Akkoord van Bonn strijden België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen samen met de EU tegen vervuiling van de Noordzee.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2019