Nieuw op EMIS

25/3/2019

De commissie Energie in het Vlaams Parlement heeft op 19 maart het ontwerpdecreet digitale meters goedgekeurd. Daarbij werden 77 amendementen ingediend en aangenomen. De komende weken zal dit decreet wellicht goedgekeurd worden door de plenaire vergadering.

23/3/2019

De premie voor een warmtepompboiler ter waarde van 400 euro is sinds de lancering op 1 maand tijd al bijna 300 keer aangevraagd. Een warmtepompboiler voor sanitair warm water is tot zeventig procent energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler.

22/3/2019

Vlaanderen heeft interessante troeven om de omslag naar een circulaire economie te maken. Uit de driejaarlijkse Ondernemingsenquête van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat vooral grote en industriële bedrijven al veel inspanningen doen om circulair te werken. 

22/3/2019

De eindrapporten van de Bouwmeester Scan voor de eerste tien onderzochte gemeenten zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester​.

22/3/2019

Op donderdag 21 maart vergezelde gedelegeerd bestuurder Toon Denys minister Koen Van den Heuvel tijdens een werkbezoek aan Düsseldorf. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/06/2019

18/06/2019

14/06/2019