Vrijkomend afvalwater of vloeibare afvalstromen karakteriseren met het oog op hergebruik, behandeling en/of afvoer

Terug naar het overzicht

Vrijkomend afvalwater of vloeibare afvalstromen karakteriseren met het oog op hergebruik, behandeling en/of afvoer
Techniektype
BBT
Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren