Vloeistofdichte vloeren - Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren

Terug naar het overzicht

Vloeistofdichte vloeren - Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren is BBT voor nieuwe bedrijven of lokalen die na 1 januari 2004 volledig gerenoveerd werden; aanwezigheid van inkuipingen is steeds BBT.

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren