Verwijderen van desinfectiebijproducten - Gebruik van AOPs - UV + waterstofperoxide

Terug naar het overzicht

Verwijderen van desinfectiebijproducten - Gebruik van AOPs - UV + waterstofperoxide
Techniektype
Geen BBT
Wanneer is dit BBT?

Uit de eerste resultaten die beschikbaar zijn blijkt dat de techniek leidt tot een reductie van de AOX concentraties van 640 µg/l tot minder dan 90 µg/l. Dit gaat om de eerste resultaten uit een uitgebreid onderzoek. De techniek kan bijgevolg aanzien worden als veelbelovend en een mogelijke oplossing voor het AOX. Zie ook bijlage 3.

Studie BBT voor de sector Zwembaden
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie augustus 2011
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren