Verwijderen van desinfectiebijproducten - Gebruik van AOPs - ozon