Verwijderen van chloor bij filterspoelingen - Chemische neutralisatie