Verwijder vooraf metalen en metalloïden uit textielproducten door demineralisatie met minerale zuren

Terug naar het overzicht

Verwijder vooraf metalen en metalloïden uit textielproducten door demineralisatie met minerale zuren
Techniektype
BBT
Studie BBT voor textielveredeling
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 1998
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren