Verpakkingsmateriaal van chemicaliën zo goed mogelijk droog ledigen, niet spoelen met water, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkende verwerker of via de chemicaliënleverancier

Terug naar het overzicht

Verpakkingsmateriaal van chemicaliën zo goed mogelijk droog ledigen, niet spoelen met water, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkende verwerker of via de chemicaliënleverancier
Techniektype
BBT
Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren