Ventilatie

Terug naar het overzicht

Ventilatie
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor bestaande machines minder dan 15 jaar gelegen in een gebied met de bestemming “wonen in de ruime zin” die nog niet zijn uitgerust zijn met een droogsensor of PER-meting en waarvoor niet aangetoond is dat ze aan de grensvoorwaarden van nieuwe machines voldoen (PER machine: 2 g PER/m³; Machine met alternatieve oplosmiddelen: 5 g TOC/m³).

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Interne lucht kwaliteit
Sectoren