Transport van keukenafval d.m.v. een waterkanaal en volumereductie m.b.v. een verbrijzelaar

Terug naar het overzicht

Transport van keukenafval d.m.v. een waterkanaal en volumereductie m.b.v. een verbrijzelaar
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Indien het systeem zo bedreven wordt dat getransporteerd keukenafval voor het grootste deel (bv. > 75% CZV) na de verbrijzelaar terug uit het water gehaald wordt en opgevangen wordt. Er zijn op dit ogenblik onvoldoende gegevens die aantonen dat bestaande verbrijzelinstallaties dit kunnen realiseren.

Studie BBT voor de sector ziekenhuizen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie juli 2003
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren