BBT voor de sector ziekenhuizen

ziekenhuizen
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie wil technologieën en organisatorische maatregelen inventariseren die kunnen helpen om milieuhinder in verzorgingsinstellingen te voorkomen of te beperken. Uit deze inventaris worden de Beste Beschikbare Technieken voor de sector geselecteerd. Bijzondere aandacht gaat uit naar de compartimenten water en afval.
De geselecteerde BBT dienen als basis om aanbevelingen te doen naar het beleid en zo een aantal knelpunten op gebied van milieu die binnen de sector bestaan, weg te werken.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juli 2003