Stofemissies naar lucht die afkomstig zijn van het draadtrekken zonder emulsie/ smeermiddel verminderen, door de emissies op te vangen met behulp van de technieken a) of b), en het afgas te behandelen met behulp van techniek c), zoals vermeld in BBT ...

Terug naar het overzicht

Stofemissies naar lucht die afkomstig zijn van het draadtrekken zonder emulsie/ smeermiddel verminderen, door de emissies op te vangen met behulp van de technieken a) of b), en het afgas te behandelen met behulp van techniek c), zoals vermeld in BBT 52 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren