Spoelwaters van procesbaden zo veel mogelijk terug aanwenden in het productieproces - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3

Terug naar het overzicht

Spoelwaters van procesbaden zo veel mogelijk terug aanwenden in het productieproces - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3
Techniektype
BBT
Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren