Spoelwaters van procesbaden zo veel mogelijk terug aanwenden in het productieproces - PFOS en PFOA

Terug naar het overzicht

Spoelwaters van procesbaden zo veel mogelijk terug aanwenden in het productieproces - PFOS en PFOA
Techniektype
BBT
Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren