Spoelwaters van procesbaden afvoeren via een erkende verwerker - PFOS en PFOA

Terug naar het overzicht

Spoelwaters van procesbaden afvoeren via een erkende verwerker - PFOS en PFOA
Techniektype
Geen BBT
Extra informatie

Geen BBT op voorwaarde dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen (o.a. sectorale normen voor PFOS, PFOA en som PFT met uitzondering van PFOS en PFOA van VLAREM II, bijlage 5.3.2.44°).

Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren