Slibbezinkput voor afvalwater keuken

Terug naar het overzicht

Slibbezinkput voor afvalwater keuken
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Bijvoorbeeld wanneer in keuken frequent groenten gewassen worden

Studie BBT voor de sector ziekenhuizen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie juli 2003
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren