Selectieve inzameling en afvoer bij afvalopvang- en verwijdering

Terug naar het overzicht

Selectieve inzameling en afvoer bij afvalopvang- en verwijdering
Techniektype
BBT
Extra informatie

selectieve inzameling en afvoer (vuilcontainers en andere opslagfaciliteiten)

Studie BBT voor benzinetankstations
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 1999
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren