Reinigen door middel van professionele natreiniging

Terug naar het overzicht

Reinigen door middel van professionele natreiniging
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

Omschakeling naar professionele natreiniging is BBT maar kan het reinigen met PER niet volledig vervangen omwille van kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen. Mogeijks kan ook niet alle textiel via professionele natreiniging gereinigd worden.

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren