Recuperatie warmte ventilatielucht (kan pas nadat maatregel 4.4.5 is uitgevoerd)

Terug naar het overzicht

Recuperatie warmte ventilatielucht (kan pas nadat maatregel 4.4.5 is uitgevoerd)
Techniektype
BBT
Extra informatie

Recuperatie warmte ventilatielucht (kan pas nadat maatregel 4.4.5 Isoleren, luchtdicht en dampdicht maken van de gebouwschil is uitgevoerd)

Studie BBT voor de sector Zwembaden
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie augustus 2011
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren