Productie van afvalwater en het waterverbruik verminderen door het toepassen van scheiding van waterstromen, waterrecirculatie, en minimalisering van de productie van percolaat, zoals vermeld in BBT 35 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Productie van afvalwater en het waterverbruik verminderen door het toepassen van scheiding van waterstromen, waterrecirculatie, en minimalisering van de productie van percolaat, zoals vermeld in BBT 35 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren