Polyesterverven moet indien mogelijk uitgevoerd worden zonder carriërs

Terug naar het overzicht

Polyesterverven moet indien mogelijk uitgevoerd worden zonder carriërs
Techniektype
BBT
Extra informatie

Verven bij hoge temperatuur heeft de voorkeur. Indien carriers noodzakelijk zijn (polyester/wol mengsels) moeten niet-gevaarlijke, nietgehalogeneerde carriers gebruikt worden. Gevaarlijke carriers zijn di- of trichloorbenzeen, butylbenzoaat, methylcresolaat, o-fenylfenol, bifenyl, bifenyloxide, benzylbenzoaat en gechloreerde aromaten.

Studie BBT voor textielveredeling
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 1998
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren