Plaatsen van een hoge trekschouw of verhogen van het emissiepunt ter beperking van geurhinder

Terug naar het overzicht

Plaatsen van een hoge trekschouw of verhogen van het emissiepunt ter beperking van geurhinder
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Enkel zinvol en nuttig in het geval van dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.

Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren