Overschotten van chemicaliën maximaal recupereren

Terug naar het overzicht

Overschotten van chemicaliën maximaal recupereren
Techniektype
BBT
Extra informatie

Indien het terug inzetten van deze chemicaliënoverschotten in het productieproces niet mogelijk is, is een tweede optie: terugname door de leverancier van restanten van chemicaliën. Dit vereist echter de nodige afspraken met de leverancier (stroomopwaarts). Indien de chemicaliënresten niet teruggenomen (kunnen) worden door de chemicaliënleverancier, dan is de derde optie: afvoer via een erkende verwerker.

Studie BBT voor textiel - micropolluenten - afvalwater
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2010
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren