Organisatorische en procesgeïntegreerde maatregelen voor preventie verontreiniging afvalwater en beperking afvalwaterverbruik

Terug naar het overzicht

Organisatorische en procesgeïntegreerde maatregelen voor preventie verontreiniging afvalwater en beperking afvalwaterverbruik
Techniektype
BBT
Extra informatie

Voorbeelden om dit te concretiseren zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.

Studie BBT voor de sector ziekenhuizen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie juli 2003
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren