Opvang en inzameling geconcentreerde oplossingen in labo's