Optimaliseer de verblijftijd van koelwater in het koelsysteem