Olienevelemissies naar lucht die afkomstig zijn van oliekoelbaden verminderen, door het gebruik van beide ondersaande technieken, zoals vermeld in BBT 53 van de BBT-conclusies voor FMP

Terug naar het overzicht

Olienevelemissies naar lucht die afkomstig zijn van oliekoelbaden verminderen, door het gebruik van beide ondersaande technieken, zoals vermeld in BBT 53 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Olienevel
Sectoren