Minimaliseer stromings- en warmteweerstanden (moduleer lucht en/of waterstromen)