Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies naar de lucht ter hoogte van het conserverings proces (in het bijzonder braden, frituren, roken en koken) voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en de bakdampen op te vangen aan de bro...

Terug naar het overzicht

Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies naar de lucht ter hoogte van het conserverings proces (in het bijzonder braden, frituren, roken en koken) voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en de bakdampen op te vangen aan de bron en te leiden naar een geschikte (combinatie van) luchtbehandelings techniek(en)
Techniektype
BBT
Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren