Luchtemissies en geurhinder bij koel- of vriesprocessen voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en het productieproces aan te passen

Terug naar het overzicht

Luchtemissies en geurhinder bij koel- of vriesprocessen voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en het productieproces aan te passen
Techniektype
BBT
Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren