Kwikemissies naar lucht verminderen door het verzamelen van kwikemissies aan de bron, deze naar een reductie-eenheid leiden en adequate monitoring uitvoeren, zoals vermeld in BBT 32 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Kwikemissies naar lucht verminderen door het verzamelen van kwikemissies aan de bron, deze naar een reductie-eenheid leiden en adequate monitoring uitvoeren, zoals vermeld in BBT 32 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren