Het verminderen van geleide VCM-emissies naar lucht afkomstig van de terugwinning van VCM, door één of een combinatie van technieken te gebruiken, zoals vermeld in BBT 29 van de BBT-conclusies voor WGC

Terug naar het overzicht

Het verminderen van geleide VCM-emissies naar lucht afkomstig van de terugwinning van VCM, door één of een combinatie van technieken te gebruiken, zoals vermeld in BBT 29 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
VCM-emissies
Sectoren