Het verminderen van emissies naar lucht van organische verbindingen (bv. formaldehyde) en ammoniak afkomstig van de bedrukking met pigmenten door het gebruik van drukchemicaliën met betere milieuprestaties, zoals vermeld in BBT 47 van de BBT-conclus...

Terug naar het overzicht

Het verminderen van emissies naar lucht van organische verbindingen (bv. formaldehyde) en ammoniak afkomstig van de bedrukking met pigmenten door het gebruik van drukchemicaliën met betere milieuprestaties, zoals vermeld in BBT 47 van de BBT-conclusies voor TXT
Techniektype
BBT
Studie BREF Textiel (TXT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren