Het verminderen van de emissies naar water afkomstig van het gebruik van sterkingschemicaliën, door de toepassing van alle technieken, zoals vermeld in BBT 34 van de BBT-conclusies voor TXT

Terug naar het overzicht

Het verminderen van de emissies naar water afkomstig van het gebruik van sterkingschemicaliën, door de toepassing van alle technieken, zoals vermeld in BBT 34 van de BBT-conclusies voor TXT
Techniektype
BBT
Studie BREF Textiel (TXT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren