Het verhogen van de energie-efficiëntie door het toepassen van energie-efficiëntieplan en -audits en algemene energiebesparende technieken, indien passend in combinatie met meertrapsverdampers, zoals vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor SA

Terug naar het overzicht

Het verhogen van de energie-efficiëntie door het toepassen van energie-efficiëntieplan en -audits en algemene energiebesparende technieken, indien passend in combinatie met meertrapsverdampers, zoals vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor SA
Techniektype
BBT
Studie BREF Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie februari 2024
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren