Het toevoegen van vloeistoffen aan vaten ofwel uitvoeren via de bodem van het vat, ofwel door middel van een ondergedompelde voedingspijp ('dip-leg')

Terug naar het overzicht

Het toevoegen van vloeistoffen aan vaten ofwel uitvoeren via de bodem van het vat, ofwel door middel van een ondergedompelde voedingspijp ('dip-leg')
Techniektype
BBT
Extra informatie

In nieuwe en bestaande installaties, behalve indien de reactiechemie en/of veiligheidsaspecten dit niet toelaten. In dergelijke gevallen, bij het voeden van bovenuit, kan het opspatten van de vloeistof en de hierdoor veroorzaakte organische belasting van het verplaatste gas, verminderd worden door de voedingspijp naar de wand van het vat te richten.

Studie BREF Organische fijnchemie (OFC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2006
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren