Het gebruik / vrijkomen van chemicaliën die de ozonlaag aantasten beperken / voorkomen

Terug naar het overzicht

Het gebruik / vrijkomen van chemicaliën die de ozonlaag aantasten beperken / voorkomen
Techniektype
BBT
Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren