Het gebruik van koelvloeistoffen met een hoog broeikasgaspotentieel en in ieder geval hoger dan 150 (bv. veel fluorkool waterstoffen (HFK’s)) in nieuwe eenheden voor het vloeibaar maken van chloor zoals vermeld in BBT 10 van de BBT-conclusies voor ...

Terug naar het overzicht

Het gebruik van koelvloeistoffen met een hoog broeikasgaspotentieel en in ieder geval hoger dan 150 (bv. veel fluorkool waterstoffen (HFK’s)) in nieuwe eenheden voor het vloeibaar maken van chloor zoals vermeld in BBT 10 van de BBT-conclusies voor CAK
Techniektype
Geen BBT
Extra informatie

Alternatieve geschikte koelvloeistoffen zijn onder meer: een combinatie van kooldioxide en ammoniak in twee koelcircuits, chloor, water.

Bij de keuze van een koelmiddel moet rekening worden gehouden met de bedrijfsveiligheid en energie-efficiëntie.

Studie BREF-studie chlooralkaliproducerende industrie
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2014
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren