Het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door de toepassing van een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 45 van de BBT-conclusies voor TXT

Terug naar het overzicht

Het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door de toepassing van een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 45 van de BBT-conclusies voor TXT
Techniektype
BBT
Studie BREF Textiel (TXT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren