Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturen

Terug naar het overzicht

Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturen
Techniektype
Geen BBT
Wanneer is dit BBT?

Het zuiveren van contactwater via actief koolfilter geeft te weinig garanties naar voldoende zuiverheid van het afvalwater tenzij gebruik gemaakt wordt van extra metingen en/of controle door een externe firma.

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren