Geluidshinder / hinder door trillingen veroorzaakt door voertuigen beperken