Geen afvalwaterzuiveringsslib van ziekenhuizen naar de landbouw

Terug naar het overzicht

Geen afvalwaterzuiveringsslib van ziekenhuizen naar de landbouw
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

Altijd

Extra informatie

Geen afvalwaterzuiveringsslib van ziekenhuizen naar de landbouw

Studie BBT voor de sector ziekenhuizen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie juli 2003
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren