Gebruik van herbruikbare producten

Terug naar het overzicht

Gebruik van herbruikbare producten
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Voorbeelden om dit te concretiseren zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.

Studie BBT voor de sector ziekenhuizen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie juli 2003
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren