Gebruik minder milieuschadelijke producten en chemicaliën

Terug naar het overzicht

Gebruik minder milieuschadelijke producten en chemicaliën
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Van geval tot geval

Extra informatie

Gebruik minder milieuschadelijke producten en chemicaliën

Voorbeelden om dit te concretiseren zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.

Studie BBT voor de sector ziekenhuizen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie juli 2003
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren