Gebruik minder agressieve additieven

Terug naar het overzicht

Gebruik minder agressieve additieven
Techniektype
BBT
Extra informatie

Lokatiespecifiek, goede kennis van mogelijke gevolgen voor het aquatisch milieu vereist; geen chroom-, kwik-, organometaal- ofmercaptobenzothiazoolcomponenten, geen schokbehandeling met componenten andere dan op basis van chloor, broom, ozon of hypochloriet.

Studie BREF-studie industriële koelsystemen
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2001
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren