Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid

Terug naar het overzicht

Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid is BBT voor nieuwe machines. Voor bestaande machines is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt.

Studie BBT voor de droogkuissector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2019
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren