Er voor zorgen dat de eliminatie in een gemeenschappelijke (biologische) afvalwaterzuivering globaal gezien niet slechter is dan bij een on-site behandeling. Dit wordt gerealiseerd door de degradeerbaarheid/biolelimineerbaarheid regelmatig te testen.

Terug naar het overzicht

Er voor zorgen dat de eliminatie in een gemeenschappelijke (biologische) afvalwaterzuivering globaal gezien niet slechter is dan bij een on-site behandeling. Dit wordt gerealiseerd door de degradeerbaarheid/biolelimineerbaarheid regelmatig te testen.
Techniektype
BBT
Studie BREF Organische fijnchemie (OFC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2006
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren