Emissies van stof, organische verbindingen en NH3 naar lucht verminderen, door het toepassen van BBT 14d en één of een combinatie van de technieken adsorptie, biofilter, doekenfilter, en natte gaswassing te gebruiken, zoals vermeld in BBT 41 van de...

Terug naar het overzicht

Emissies van stof, organische verbindingen en NH3 naar lucht verminderen, door het toepassen van BBT 14d en één of een combinatie van de technieken adsorptie, biofilter, doekenfilter, en natte gaswassing te gebruiken, zoals vermeld in BBT 41 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren