Emissies van HCl, NH3, en organische verbindingen naar lucht verminderen, door het toepassen BBT 14d en één of een combinatie van de technieken adsorptie, biofiltern thermische oxidatie, en natte gaswassing toe te passen, zoals vermeld in BBT 53 va...

Terug naar het overzicht

Emissies van HCl, NH3, en organische verbindingen naar lucht verminderen, door het toepassen BBT 14d en één of een combinatie van de technieken adsorptie, biofiltern thermische oxidatie, en natte gaswassing toe te passen, zoals vermeld in BBT 53 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren